Begroting 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Goederenvervoer

5.3

Goederenvervoer

Toelichting op beleidsdoel

Provincie en gemeenten zorgen ervoor dat hun wegen die onderdeel uitmaken van het kwaliteitsnet goederenvervoer voldoen aan de eisen zoals beschreven in de rapportage Kwaliteitsnet Goederenvervoer Provincie Utrecht (KGPU). Ook ondersteunt de provincie initiatieven voor uitbreiding van de binnenhavencapaciteit op de zes aangewezen locaties in de nota Blue Ports.

Meerjarendoelen

Lasten € 653
Baten € 0
Saldo € 653