Begroting 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Smart Mobility

5.7

Smart Mobility

Toelichting op beleidsdoel

De provincie Utrecht wil vooroplopen met de toepassing van innovaties die bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid nu en in de toekomst en werkt hierbij samen met haar partners en marktpartijen.

Meerjarendoelen

Lasten € 6.674
Baten € 3.306
Saldo € 3.368