Begroting 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Knooppunten

5.8

Knooppunten

Toelichting op beleidsdoel

Provincie en gemeenten spannen zich samen met andere betrokken partijen in om de kwaliteit van de knooppunten te verbeteren en daarmee de netwerken (auto, trein, tram, bus, fiets) te verbinden en het ruimtelijke en economische potentieel van die locaties optimaal te benutten.

Meerjarendoelen

Lasten € 7.468
Baten € 0
Saldo € 7.468