Begroting 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Bereikbaarheid algemeen

5.9

Bereikbaarheid algemeen

Toelichting op beleidsdoel

Meerjarendoelen

Lasten € 13.800
Baten € 0
Saldo € 13.800