Begroting 2019

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Indicatoren

1.6Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2017

2018

2019

2020

2021

2022

De reizigers- tevredenheid (7)

Nr. 6 Basisset BBV

De gemiddelde reizigerswaardering voor de twee provinciale concessies

≥ 7,5

7,5

n.n.b.

≥ 7,5

≥ 7,5

≥ 7,5

≥ 7,5

De kosten- dekkingsgraad (8)

De kostendekkingsgraad voor de streekconcessie

> 50%

47,4%

n.n.b.

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

De kosten-dekkingsgraad (8)

De kostendekkingsgraad voor de stadsconcessie

> 64%

68%

n.n.b.

> 64%

> 64%

> 64%

> 64%

De voorspelbaarheid van reistijden in het openbaar vervoer (9)

De rij- en spreidingstijden laten de spreiding zien van gerealiseerde rijtijden en vertragingen

Bij tenminste 50% van de ritten is de rijtijd niet langer dan driekwart van de ongehinderde reistijd.

n.n.b.

n.n.b.

≥ 50%

≥ 50%

≥ 50%

≥ 50%

De voorspelbaarheid van reistijden in het openbaar vervoer (9)

De rij- en spreidingstijden laten de spreiding zien van gerealiseerde rijtijden en vertragingen

De langzaamste rijtijden wijken maximaal 60% af van de snelste rijtijden.

n.n.b.

n.n.b.

≤ 60%

≤ 60%

≤ 60%

≤ 60%

De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties met het openbaar vervoer (10)

De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming

≥ 30 km/u

-

26,5 km/u

≥ 30 km/u

≥ 30 km/u

≥ 30 km/u

≥ 30 km/u

De inzet van bussen en trams zonder uitstoot (25)

Aandeel emissieloze openbaarvervoer-km’s

100% in 2028

?

10,3%

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.