Begroting 2019

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Investeringen

1.3Investeringen

Investeringen

Categorie

Projectkrediet (bruto)

Bijdrage derden

Realisatie tm 2017

Begrote uitgaven  2018

Begrote uitgaven  2019

Meerjaren raming

Uithoflijn Infra

A

321.300*

281.300*

272.300

49.000

Uithoflijn materieel

A

74.800

42.900

31.900

Nieuwe Tramremise

A

52.000

20.000

21.700

19.000

11.300

Busremise

A

29.800

100

1.500

19.000

9.200

Uithoflijn-meerkosten

A

59.000

19.300

15.000

44.000

Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn

A

20.000

4.800

4.300

5.400

5.500

Nieuwe Tramremise extra krediet

A

10.000

1.200

5.000

5.000

Risicoreservering extra krediet UHL

A

13.700

13.700

Overwegbeveiliging

A

12.000

3.200

8.800

Vernieuwde Regionale Tramlijn 

A

141.200

18.300

18.000

21.000

83.900

Camera's/TFT schermen in Tram

B

1.220

320

300

920

Distributiesysteem

B

6.300

6.300

Verkoopapparatuur OV winkeliers

B

700

700

DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)

B

5.400

40

5.360

Totaal investeringen

747.420

326.920

  363.100

  161.560

  124.860

     93.100

* In het krediet van de Uithoflijn Infra is een bijdrage opgenomen van € 20,0 mln. voor de nieuwe Tramremise. Dit gedeelte is incl. de dekking bijdrage van derden overgeheveld naar het krediet van de Nieuwe Tramremise.

Type categorie

A: Reeds goedgekeurde investeringen

B: Nieuwe investeringen vanuit laatste Kadernota, worden nu bij de begroting geaccordeerd door PS.

C: Complexe en grote investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.