Begroting 2019

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Openbaar vervoer

51.1

Openbaar vervoer

Toelichting op beleidsdoel

De dynamiek in en rond het OV is de komende jaren hoog, zowel regionaal als landelijk. In grote delen van de provincie, vooral in en rond de stad Utrecht, is sprake van diverse ontwikkelingen. Er worden veel huizen en voorzieningen gebouwd, maar ook veel infrastructuur en openbare ruimte aangepast, zowel op kleine (in de wijken en kernen) als op grote schaal (verbouwing van de Ring en stationsgebied Utrecht). Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed op het OV-product. We moeten continu het OV-netwerk en de dienstregeling aanpassen op tijdelijke en definitieve routewijzigingen, wijzigende vervoerstromen (veelal groei). Dit vraagt soms om investeringen in OV-infrastructuur die moeten worden ingepast binnen de bestaande budgetten. Hiermee varieert ook de kwaliteit van het OV-product. In de jaarlijkse vervoerplannen van beide OV-concessies spelen we hier zoveel mogelijk op in, maar ook gedurende het jaar is continu sprake van monitoring, analyse en aanpassingen, in overleg met wegbeheerders, gemeenten en vervoerders. Verder zijn er diverse externe ontwikkelingen die vraag, aanbod en omstandigheden beïnvloeden, zoals wijzigende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld hoger btw-tarief op vervoerbewijzen), groei en omvang van verkeer (regionaal en doorgaand), ontwikkeling van deelsystemen, fietsvoorzieningen, de landelijke dienstregeling van het spoor en het parkeerbeleid. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen die komende jaren hun weerslag zullen krijgen in de concessies. Er worden nieuwe betaalwijzen geïntroduceerd naast de OV-chipkaart (mobiele telefoon en bankpas). Ook streven we naar meer open data in het OV, waardoor meer innovatie met meer partijen mogelijk wordt.

Meerjarendoelen

Lasten € 171.020
Baten € 116.593
Saldo € 54.427