Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2019

2020

2021

2022

Lasten

1.637

1.137

1.137

1.137

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

1.637

1.137

1.137

1.137