Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Meenemen kansrijke meekoppelkansen dijkversterking

3.1.2

Meenemen kansrijke meekoppelkansen dijkversterking

Toelichting op meerjarendoel

Langs de Neder-Rijn en Lek zijn de komende jaren omvangrijke en urgente dijkverbeteringen van de primaire kering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gepland. De eerste trajecten zijn Grebbedijk, Amerongen - Wijk bij Duurstede en Salmsteke. De waterschappen voeren deze dijkversterkingen uit. Onze rol daarbij is de ruimtelijke kwaliteit te behouden en waar mogelijk te versterken en andere opgaven, zoals natuur, cultuurhistorie, mobiliteit en regionale economische ontwikkelingen direct mee te nemen.
De Neder-Rijn- en Lekdijk is een belangrijk onderdeel van het 1000 jaar oude, dynamische rivierenlandschap en fungeert als drager in de ontmoetingszone tussen mens en het rivierwater. In het landelijk gebied vormt de dijk de grens tussen binnendijks cultuurlandschap en buitendijks natuurlandschap met prachtige, grote uiterwaarden. Vanuit onze rol dragen we bij aan dijktrajecten voor de ontwikkeling van de dijk en het rivierenlandschap als belangrijk icoon in de provincie.

 BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er zijn minimaal 3 gebiedstrajecten rond dijkversterking gestart, waaraan de provincie een procesmatige en/of inhoudelijke bijdrage levert