Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren)

6.3

Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren)

Toelichting op beleidsdoel

Zoveel mogelijk mensen willen we laten genieten van cultuur en erfgoed door het beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat stimuleren we door het verhaal te vertellen en te verbeelden met kunst en vormgeving.

Meerjarendoelen

Lasten € 6.620
Baten € 0
Saldo € 6.620