Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Versterken culturele infrastructuur met festivals

6.3.3

Versterken culturele infrastructuur met festivals

Toelichting op meerjarendoel

Met festivals wil de provincie de regio aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers, ook internationaal. De 11 festivals die wij ondersteunen als provincie dragen bij aan een aantrekkelijke stad en regio, het trekt een groot en divers (internationaal) publiek. Daarnaast hebben zij de functie van podium voor talentontwikkeling in de steden en de regio. Het gaat om het Nederlands Filmfestival, Festival Oude Muziek, Tweetakt festival, Spring festival, Amersfoort Jazz Festival, Spoffin Festival, Le Guess who?, Café theater festival, Holland Animation Festival, Internationaal Literatuur festival en Gaudeamus.
De gezamenlijke festivals, georganiseerd in het Utrechts Festival Overleg, zullen ook in 2019 een collectief kwantitatief onderzoek uitvoeren. We verzamelen data over publieksaantallen, (inter)nationale samenwerking, financieringsmix, personele inzet en communicatiekracht. Daarnaast vinden, op basis van de aanbevelingen van het in 2018 uitgevoerde publieksonderzoek, activiteiten plaats om het publieksbereik op zowel individueel als collectief niveau te vergroten.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Het aandeel (inter) nationale bezoekers is met 7% gestegen. Het totaal aantal bezoekers blijft stabiel.
  • De klanttevredenheid van de festivals is voldoende en toont een stijgende lijn.