Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Exploiteren en etaleren cultuurlandschappen en archeologische zones

6.3.1

Exploiteren en etaleren cultuurlandschappen en archeologische zones

Toelichting op meerjarendoel

Om de herkenbaarheid en het begrip van de Romeinse Limes te verbeteren, voeren de partners aan een aantal projecten uit, voortkomend uit het advies van het College van Rijksadviseurs (maart 2015). In 2019 is aandacht voor het ontwikkelen van kleine informatiepunten (‘visitor hubs’) langs de Limes en markering van de Limes, inclusief communicatie en marketing.
Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zetten we in 2019 samen met de partners uit het Pact van Ruigenhoek stevig in op het vergroten van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van het samenhangende watermanagementsysteem, het vergroten van de beleefbaarheid door het creëren van thematische routes en arrangementen en de ontsluiting hiervan via Ubase en diverse landelijke websites van routeaanbieders. Samen met de partners in het zuidelijk deel van de NHW (Pact van Loevestein) wordt stevig ingezet op marketing en toerisme van de Linie. Dit doen we zowel regionaal, landelijk als internationaal, onder andere door de inzet van Utrecht Marketing en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen die toegang hebben tot de belangrijke (nationale en internationale) netwerken.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er is een aantal kleine informatiepunten opgericht langs de Limes.