Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Vergroten culturele basisvaardigheden (kennen en kunnen)

6.4

Vergroten culturele basisvaardigheden (kennen en kunnen)

Toelichting op beleidsdoel

We willen investeren in de ontwikkeling van mensen, jong en oud, zodat iedereen mee kan doen met de maatschappij en hun eigen verantwoordelijkheden kunnen oppakken. Wij doen dat door kinderen via kunst, cultuur en historie te onderwijzen, zodat zij op andere manieren naar de wereld kijken, maar ook door het aanbieden van taal en digivaardigheidscursussen via de bibliotheek.

Meerjarendoelen

Lasten € 4.180
Baten € 0
Saldo € 4.180