Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Aanreiken cultuur- en erfgoededucatie

6.4.1

Aanreiken cultuur- en erfgoededucatie

Toelichting op meerjarendoel

Programma’s Kunst Centraal
Kunst Centraal (KC) biedt programma’s aan in het primair onderwijs die gericht zijn op de ontwikkeling van de creatieve en reflectieve vermogens van een kind. Deze programma’s zijn het Cultuurprogramma, Kunstmenu en het verdiepingsprogramma Cultuur met kwaliteit in samenwerking met 9 gemeenten in de provincie Utrecht. In 2019 gaat Kunst Centraal aan de slag met het klanttevredenheidsonderzoek en scoren zij minstens een 7,5.

Motie Cultuureducatie en VMBO
Kunst Centraal krijgt voor de komende 3 jaren de rol van matchmaker voor de regeling Versterking
cultuureducatie in het VMBO (motie Versterk Cultuureducatie in het VMBO, 5 juli 2018). Daarmee moeten zij VMBO scholen begeleiden bij de aanvraag van middelen voor cultuureducatie op school. Voor deze rol ontvangen zij vanaf 2018 een subsidie van de provincie.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Alle basisscholen hebben een cultuureducatieprogramma. 75% van de basisscholen neemt producten en diensten van KC af.
  • 70% van de basisscholen neemt direct of via KC LEU producten en diensten af.