Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Heruitvinden- en positioneren bibliotheken

6.4.4

Heruitvinden en -positioneren bibliotheken

Toelichting op meerjarendoel

In 2019 levert de Bisc met extra middelen voor innovatie een CRM systeem (klantmanagementsysteem) op voor alle bibliotheken in de provincie, zodat zij in staat zijn beter in te spelen op de vraag van klanten en leden.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er is een gezamenlijk CRM systeem opgezet waar alle bibliotheken in de provincie gebruik van maken.