Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Bevorderen taal- en digitale vaardigheden

6.4.2

Bevorderen taal- en digitale vaardigheid

Toelichting op meerjarendoel

In 2018 zijn twee pilotprojecten uitgevoerd met als doel het bevorderen van taal- en digitale vaardigheden. In 2019 is geen vervolg voorzien.