Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Versterken bibliotheeknetwerk

6.4.3

Versterken bibliotheeknetwerk

Toelichting op meerjarendoel

De Bisc zet verder in op de versterking van het bibliotheeknetwerk. Zij voeren hun wettelijke taken uit op het gebied van ICT, transport en innovatie van de bibliotheken. Daarnaast voeren zij net zoals alle partnerinstellingen een klanttevredenheidsonderzoek uit.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Elke lokale bibliotheek maakt gebruik van de diensten van de Bisc op gebied van ICT en transport.
  • Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door de Bisc.