Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Stimuleren integrale gebiedsontwikkelingsprojecten

1.3.2

Stimuleren integrale gebiedsontwikkelingsprojecten

Toelichting op meerjarendoel

Met het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012-2019 (IGP) stimuleren en realiseren wij integrale gebiedsontwikkeling waar meer provinciale beleidsdoelen samenkomen. Hiervoor is investeringsbudget en procesbudget beschikbaar. Het verbindend proces en het bijdragen aan een samenhangende benadering over provinciale programma’s en domeinen heen wordt bij het IGP steeds belangrijker. De integrale aanpak in een gebied vormt het uitgangspunt, vaak op het snijvlak van stad en land en veelal met vraagstukken over mobiliteit. We continueren het Strategisch Gebiedenoverleg met GS, waar we opgaven op gebiedsniveau integreren.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • In het voorjaar 2019 is er een actuele projectenlijst van het IGP op basis van de jaarlijkse Voortgangsrapportage.
  • De volgende projecten lopen door of zijn gestart: Utrecht-Oost / Utrecht Science Park, de Marinierskazerne (Doorn), Amelisweerd-Rhijnauwen-Vechten, Salmsteke (Lopik), A12-zone, Veenweide in beweging (Kamerik-Kanis) en Lage Weide.
  • De volgende projecten bevinden zich in 2019 met inzet van IGP-investeringsbudget in de uitvoeringsfase: de N411, Vliegbasis Soesterberg, Verbreed Lekkanaal / Bedrijvenpark Het Klooster en Mooi Rijnhuizen.
  • In het najaar van 2019 leggen wij u een nieuw programma voor dat zich richt  op meer gebundelde inzet van middelen voor gebiedsontwikkeling.