Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Uitvoeren dagelijks bestuur Gedeputeerde Staten

7.6.1

Uitvoeren van dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten)

Toelichting op meerjarendoel

In 2019 blijven we de regionale belangen behartigen richting Rijk, kabinet en politiek. Vanuit de provincie wordt, samen met lokale overheden en maatschappelijke partners, de jaarlijkse Utrechtborrel in Den Haag georganiseerd. Dit evenement draagt bij aan de belangrijkste public affairs doelen; de profilering van de regio, het uitbreiden van het netwerk in Den Haag en het geeft ruimte voor het agenderen van de inhoudelijke lobby doelstellingen van de provincie. Diverse (kennis)instellingen en gemeenten in de regio worden steeds vocaler over hun belangen en leveren een substantiële bijdrage aan de positionering en belangenbehartiging van de regio. Het afstemmen en oplijnen van al deze zaken wordt steeds belangrijker, daarom wordt in 2019 verder ingezet op het in verbinding brengen van de public affairs.