Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Zorgen voor robuust bodem- en grondwater-systeem

3.3

Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem

Toelichting op beleidsdoel

PM

Meerjarendoelen

Lasten € 4.274
Baten € 2.697
Saldo € 1.577