Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Vormgeven duurzame gebiedsgerichte aanpak bodem en ondergrond

3.3.4

Vormgeven duurzame gebiedsgerichte aanpak bodem en ondergrond

Toelichting op meerjarendoel

Het bodem- en grondwatersysteem krijgt een steeds grotere rol in het realiseren van maatschappelijke opgaven. Ook naar de diepere ondergrond wordt steeds meer gekeken als het gaat om bodemenergie en aardwarmte. In 2019 gaan we samen met onze regiopartners aan de slag met 2 gebiedspilots gericht op duurzaam en gebiedsgericht gebruik van het systeem. Hiervoor gebruiken we 3-dimensionale visualisaties van de ondergrond.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er zijn twee 3D-visualisaties van de ondergrond uitgevoerd.
  • Er zijn, samen met partners, twee gebiedspilots over robuust bodem en grondwatersysteem uitgevoerd als basis voor het formuleren van ambities en opgaven.