Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving

3.4

Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving

Toelichting op beleidsdoel

De regio Utrecht is aantrekkelijk en groeit! In plannen en beleidsnota’s wordt uitgegaan van een forse groei van ruim 160.000 inwoners tot 2040 (Staat van Utrecht), met de daarbij benodigde behoefte aan woningen en toename van mobiliteit. Een belangrijke vraag bij deze grote groei is hoe we de omgeving gezond houden. De uitdaging waar we als provincie en regio voor staan is de leefomgeving zo in te richten dat inwoners deze als prettig ervaren, de veiligheid van onze inwoners gewaarborgd is, de omgeving ook daadwerkelijk uitnodigt tot gezond gedrag en de negatieve gezondheidseffecten van luchtvervuiling en geluidsoverlast verminderen. https://youtu.be/mCrtkhwVVK0

Meerjarendoelen

Lasten € 11.373
Baten € 115
Saldo € 11.258