Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Realiseren van impulsen gezonde leefomgeving

3.4.1

Realiseren van impulsen gezonde leefomgeving

Toelichting op meerjarendoel

Aanjaagprogramma gezonde leefomgeving
Met het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving werken we aan een leefomgeving die nóg gezonder is. We geven impulsen aan het ontwikkelen van oplossingen voor een gezondere leefomgeving en het delen en implementeren van deze kennis. We doen dit op het terrein van binnenstedelijke ontwikkeling, mobiliteit, recreatie, landbouw en economie. Zo houden we samen onze regio gezond, aantrekkelijk en bereikbaar.
We werken vanuit het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving veel samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan slimme en innovatieve oplossingen om de leefomgeving gezond in te richten, of om met de ruimtelijke inrichting gezond gedrag te stimuleren. Via scans en 3D-planningsmodellen brengen wij bijvoorbeeld de binnenstedelijke kwaliteit in beeld en zoeken we naar maatregelen voor een gezonde leefomgeving. In een aantal ‘living labs’ werken we aan (innovatieve) concepten op het gebied van gezonde leefomgeving. In de kennisalliantie gezond stedelijk leven met de gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht koppelen we aanwezige kennis aan beleidsvorming en uitvoering en verbinden we kennisvragen aan onderzoeksprogramma's.
Met het aanjaagprogramma delen we actief de goede voorbeelden van onszelf en van anderen in de regio en in Europa. Een mooi voorbeeld is de lezingenreeks waarin we gezonde leefomgeving koppelen aan andere maatschappelijke opgaven.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving is in uitvoering.