Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Verbeteren luchtkwaliteit naar WHO-advieswaarden

3.4.2

Verbeteren luchtkwaliteit naar WHO-advieswaarden

Toelichting op meerjarendoel

We geven samen met onze partners uitvoering aan de Uitvoeringsagenda gezonde lucht. Ons streven is om in 2030 overal in de provincie Utrecht te voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor gezonde lucht. We blijven aandacht vragen voor het verbeteren van luchtkwaliteit en investeren in het verbreden van het netwerk dat werkt aan luchtkwaliteit. We blijven lobbyen voor (inter)nationale bronmaatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit en werken actief mee aan het opstellen van het Nationaal Luchtplan en aan de totstandkoming van het nationale ontgassingsverbod.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Het uitvoeringsprogramma gezonde lucht is, samen met partners, gestart.