Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Aanpassen organisatie en opdracht RUD voor VTH

1.4.2

Aanpassen organisatie en opdracht RUD voor VTH

Toelichting op meerjarendoel

In 2018 is een groot deel van de wet- en regelgeving gepubliceerd, dat een concreet beeld biedt over veranderingen rondom de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet. De veranderopgave in de VTH-keten is helder en in 2019 implementeren we de veranderopgave samen met alle betrokken regionale ketenpartners met een VTH-taak.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De implementatie van de veranderopgave VHT is in uitvoering.