Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Aanpassen werkwijze voor omgevingswet

1.4.4

Aanpassen werkwijze voor omgevingswet

Toelichting op meerjarendoel

Om de werkwijze van de medewerkers en het bestuur aan te passen aan de wet, wordt de focus verlegd van verkennen naar experimenteren en concretiseren in 2019.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er hebben ongeveer 8 workshops plaatsgevonden over het in beeld brengen van de werkprocessen.
  • Ongeveer 5 te veranderen werkprocessen zijn beschreven (incl. procesverantwoordelijkheid).
  • Er zijn minimaal 4 trainingen/games georganiseerd voor kennisoverdracht en het ervarend leren gericht op het aanpassen van werkprocessen en/of houding en gedrag.