Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Aansluiten op Digitaal Stelsel omgevingswet (landelijk)

1.4.3

Aansluiten op Digitaal Stelsel omgevingswet (landelijk)

Toelichting op meerjarendoel

In het project Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dragen we bij aan de digitalisering en aanpassing van de informatievoorziening van de andere projecten van het programma Invoering Omgevingswet. Daarnaast heeft het DSO eigen activiteiten om aan te sluiten op het landelijke stelsel.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er is software beschikbaar en toepasbaar voor het opstellen en publiceren van de digitale OmgevingsvIsie en –verordening.
  • Er is een structuur opgezet met definities die in de omgevingsverordening worden gebruikt.
  • De implementatie van de (op dat moment bekende) veranderopgave voor de digitale aspecten van VTH is in uitvoering.
  • Het verzenden van de OmgevingsvIsie en –verordening voor publicatie in de landelijke voorziening is voorbereid.