Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Provincie is omgevingswet-proof

1.4

Provincie is omgevingswetproof

Toelichting op beleidsdoel

Om de provincie omgevingswetproof te krijgen werken we intensief en nauw samen met (regionale) partners in het fysieke domein.

Meerjarendoelen

schaal x € 1.000

Lasten € 1.584
Baten € 0
Saldo € 1.584