Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Kunstwerken

Kunstwerken

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 217 civiele kunstwerken en 45 km aan rail en schermen. Specifiek gaat het over bruggen, viaducten, tunnels, damwanden, geleiderail, geluidsschermen, faunapassages en duikers. De kunstwerken worden in goede staat gehouden, dat wil zeggen functioneel, veilig (betrouwbaar) en schoon.
Voor het bepalen van de technische kwaliteitsniveaus van de kunstwerken wordt de landelijke norm NEN 2767-4 toegepast waarbij de conditie van een kunstwerk objectief wordt vastgesteld. Het onderhoud is op de inspecties gebaseerd. Zodra de verwachte (theoretische) restlevensduur van een kunstwerk de grens van 5 jaar of minder bereikt, wordt vervanging van het kunstwerk voorbereid.