Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Provinciale gebouwen

2.3.5Provinciale gebouwen

Wat willen we bereiken?

Provinciale gebouwen

Specificatie

Aantal

Huis voor de provincie, Archimedeslaan 6

1

Monumentaal pand Paushuize

1

Dienstwoningen (verpacht voor 30 jaar)

2

Steunpunten in De Meern en in Huis ter Heide

2