Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Paushuize incl. dienstwoningen

Paushuize incl. dienstwoningen

Wat willen we bereiken?

Provinciale gebouwen

Specificatie

Aantal

Monumentaal pand Paushuize

1

Dienstwoningen

2

In 2014 heeft Paushuize het predicaat meest duurzame monumentale gebouw van Nederland verkregen, is als cultureel erfgoed door renovatie behouden en wordt voor het publiek in beperkte mate opengesteld. Het gebouw heeft voor de provincie een representatieve functie en vormt de ceremoniële werkruimte van de Commissaris van de Koning. Paushuize wordt geëxploiteerd door een externe cateraar ten behoeve van vergaderingen en andere bijeenkomsten.

Het ambitieniveau voor het onderhoud van het monumentale pand ligt op conditieniveau 3 en 4 volgens de NEN 2767. De functievervulling van bouw- en installatiedelen voldoet aan de gestelde verwachtingen omtrent sober en doelmatig onderhoud. De bijbehorende dienstwoningen zijn tot 2046 verpacht aan Stichting Stadsherstel. Alle financiële aspecten, gedurende deze periode, omtrent beheer en onderhoud, de uitvoering ervan en de kostendekking vanuit commerciële verhuur vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Stadsherstel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het beheer en onderhoud van Paushuize is ook opgenomen in het vernieuwde MOP.

Voor het externe onderhoud is een subsidie voor het behoud van Rijksmonumenten aangevraagd en gehonoreerd. Voor 2019 staat de vervanging van de noodverlichting, onderhoud van de klimaatinstallatie, groot onderhoud van het dak en onderhoud van het beveiligingssysteem op het programma.