Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Huis voor de provincie

Huis voor de provincie

Wat willen we bereiken?

Het Huis voor de provincie bestaat uit 18 verdiepingen en een entreepartij met receptie, koffiecorner, diverse zithoeken en een restaurant. In het gebouw is ook een ondergrondse parkeergarage aanwezig en een centraal vergadercentrum. Het gebouw is gerealiseerd in 1993 en is sinds 2012 in eigendom van Provincie Utrecht. Van de 18 verdiepingen worden er 10 verdiepingen verhuurd aan profit en non-profit organisaties.

De actuele staat van installaties en gebouwdelen is conform de gestandaardiseerde en gangbare NEN 2767 normering uitgedrukt in een zespuntsschaal. Het doel is om de staat van het gebouw en haar installaties op conditie 3 tot 4 te behouden. Conditiestaat 3 wordt gedefinieerd als redelijke conditie met plaatselijk zichtbare veroudering. Conditie 4 impliceert de maximale levensduurveroudering, zonder functionele uitval, maar waarbij het raadzaam is het betreffende element te vervangen.

In het verleden werd de vervanging en het groot onderhoud van installaties en bouwdelen op basis van regie, inspectie en prognoses uitgevoerd. Conditie gestuurd onderhoud vergt een andere wijze van prognosticeren van de planning en de kosten. Hiervoor is het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) geactualiseerd en gedetailleerd en een Meerjaren Investeringsplan (MIP) opgesteld. Bij investeringen wordt rekening gehouden met het provinciale beleid, met als inzet van de provincie, dat in de periode tot en met 2020 maatregelen getroffen worden, die leiden tot een energielabel B en een CO2-reductie van minimaal 30%.

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnen de Provincie Utrecht is de ambitie gesteld om het gebouwlabel van het Huis voor de provincie te verbeteren naar minimaal een B-label met de ambitie om toe te werken naar een A-label. Binnen het kader van duurzaamheid worden al de benodigde maatregelen genomen voor het behalen van de afspraken die tussen Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) en gemeente gemaakt zijn. Daarnaast wordt stevig ingezet om het energieverbruik te reduceren. Een onderdeel hiervan is om op basis van de uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken raamfolie en led verlichting toe te passen en de no-break verder te optimaliseren.

Voor 2019 staat onder andere het groot onderhoud van de sprinklerinstallatie inclusief de opvoerpompen, onderhoud aan diverse toegangsdeuren, onderhoud aan de zonwering, deelvervanging van de dakbedekking, groot onderhoud aan de luchtbehandelingssystemen gepland.

Daarnaast worden in 2019 de liftbesturing aangepast, alle AV middelen in de vergaderruimtes vervangen en de toegankelijkheid van het Huis voor de provincie verbeterd.