Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegverlichting

Wegverlichting

Leidend principe voor het beheer van wegverlichting is: donker waar het kan, licht waar nodig. Dit sluit aan op actuele inzichten, richtlijnen en technische ontwikkelingen (waaronder ledverlichting). Hiermee wordt aangesloten op doelen m.b.t. de energietransitie en duurzaamheid binnen de randvoorwaarden voor veiligheid van de verkeersafwikkeling, sociale veiligheid op wegen en fietspaden en de doorstroming van het verkeer. Momenteel beheren we onder andere ruim 10.000 armaturen, zo’n 1.400 verlichte bewegwijzeringsvlaggen en meer dan 130 (schakel)verdeelkasten. Speciale aandacht in 2019 is er voor de van diverse gemeenten overgenomen lichtmasten. Deze zijn verouderd en worden de komende jaren vervangen.