Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat gaat dat kosten?

Wat gaat dat kosten?

In de vastgestelde Nota kapitaalgoederen 2018 is het langjarig gemiddelde aan budgetbehoefte voor het vaste en variabele deel van het wegenonderhoud berekend. Deze bedragen zijn opgenomen in de onderliggende begroting 2019.

Kosten periode 2019-2022 in K€

Vast / jaar

Variabel / jaar

Kapitaalgoederen wegen totaal

 € 4.520

€ 11.650

De werkelijke budgetbehoefte fluctueert per jaar en worden in de loop van 2018 opgenomen in het MOP. Correcties worden opgenomen in de voorjaarsnota 2019. Verrekening vindt plaats met de betreffende bestemmingsreserve.