Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat gaat dat kosten?

Wat gaat dat kosten?

Categorie

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Tramsysteem

17.300

17.300

17.300

17.300

Totaal lasten

17.300

17.300

17.300

17.300