Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Verkeersregelsinstallaties en verkeersmanagement

Verkeersregelsinstallaties en verkeersmanagement

De ruim 120 verkeersregelinstallaties (VRI’s en RDI’s) spelen een belangrijke rol bij de veiligheid van de verkeersafwikkeling en bij het bevorderen van doorstroming van het verkeer door regionaal verkeersmanagement. De VRI’s van gemeenten en provincie zijn met elkaar gekoppeld aan het en door de regio partners aangeschafte Verkeersregelinstallatie-Beheer-Centrale (VRI-BC). Het Netwerk Management Systeem (NMS) wordt gebruikt voor het uitvoeren van doorstromingsscenario’s in het regionale netwerk. Deze scenario’s zijn vastgelegd door de regiopartners. Het onderhoud en contractmanagement van deze systemen ligt bij de provincie Utrecht.
Het beheer van de systemen, regulier onderhoud en vervanging van onderdelen, leent zich uitstekend om in 2019 over te gaan op een integraal prestatie contract (IPC). In de loop van 2018 vindt hiervoor aanbesteding plaats.