Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat gaat dat kosten?

Wat gaat dat kosten?

Meerjarenbegroting Beheer en onderhoud

Categorie

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Huis voor de provincie

119

863

3.312

295

381

71

Paushuize incl. dienstwoningen

4

31

53

42

27

42

Steunpunten De Meern en Huis ter Heide

84

62

31

43

78

39

Totaal lasten

207

956

3.396

380

486

132

Voorzieningen Groot onderhoud Huis voor de provincie

Voorziening groot onderhoud Provinciehuis

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Beginsaldo

287

341

3.978

1.166

1.371

1.490

Storting in reserves

173

4.500

500

500

500

500

Onttrekking aan reserves

119

863

3.312

295

381

71

Totaal lasten

341

3.978

1.166

1.371

1.490

1.920

Voorzieningen Groot onderhoud Paushuize

Voorziening groot onderhoud Paushuize

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Beginsaldo

39

45

58

49

51

68

Storting in reserves

10

44

44

44

44

44

Onttrekking aan reserves

4

31

53

42

27

42

Totaal lasten

45

58

49

51

68

70

Voorziening groot onderhoud Steunpunten De Meern en Huis ter Heide

Rekening
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Beginsaldo

168

144

145

177

197

181

Storting in reserves

60

63

63

63

63

63

Onttrekking aan reserves

84

62

31

43

78

39

Totaal lasten

144

145

177

197

181

206