Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening Garantiestelling Vathorst

Voorz. Garantstelling Vathorst

Doel voorziening

Garantstelling jegens de gemeente Amersfoort bij een tekort op de ontsluiting van Vathorst (maximum € 4,5 miljoen)

Instellingsbesluit

PS d.d. 8 juni 2009 Jaarrekening 2008 (PS2009PS05)

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Eenmalig bedrag uit algemene middelen

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

4540000

Eindjaar

Toereikendheid

Zie relevante ontwikkelingen

Vrije ruimte

Zie relevante ontwikkelingen.

Nut en noodzaak

De voorziening is ingesteld ten behoeve van garantstelling jegens de gemeente Amersfoort bij een tekort op de ontsluiting van Vathorst (maximum € 4,5 miljoen).

Bestedingsplan

Afhankelijk van de realisatie van de laatste 5% projecten van de gemeente Amersfoort.

Voorwaarde besteding

Ten gunste van gemeente Amersfoort als onderdeel van toegezegde garantstelling voor ontsluiting Vathorst.

Concrete verplichting

Totale bedrag is gereserveerd conform overeenkomst met Gemeente Amersfoort.

Relevante ontwikkelingen

Verwachting is dat in 2018 laatste betaling plaatsvindt en een deel van het gereserveerde bedrag vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. De voorziening kan daarna opgeheven worden.

Mate van doelrealisatie

N.v.t.

Risico's

Geen

Bijzonderheden

Geen