Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Toeristische ontwikkeling

Reserve Toeristische ontwikkeling

Doel reserve

Het administratief verwerken van verplichtingen ten aanzien van subsidies voor projecten ter stimulering van toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de provincie.

Instellingsbesluit

In zijn oorspronkelijke vorm ingesteld bij FIN-1/1983. Daarna bij CEMENT-2/1998 aangepast. Wederom aangepast PS 12-11-2001; B&M-17/2001. Bij vaststelling van de jaarrekening 2005 is de voorziening omgezet in een bestemmingsreserve

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

De budgetten in het kader van toerisme/toeristische ontwikkeling waarvoor wel verplichtingen zijn aangegaan maar die nog niet zijn uitgekeerd. De bedragen die vrijvallen bij afrekening van subsidies.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

N.v.t.

Vrije ruimte

N.v.t.

Nut en noodzaak

Het laatste restant van de reserve is in 2018 onttrokken voor het de projecten Toekomstvisie recreatieschappen en Groot onderhoud legakkers en zandeilanden Vinkeveense Plassen. Verwachting is dat deze projecten in 2018 zijn afgerond, waarmee de reserve kan worden opgeheven.

Bestedingsplan

N.v.t.

Voorwaarde besteding

N.v.t.

Concrete verplichting

N.v.t.

Relevante ontwikkelingen

N.v.t.

Mate van doelrealisatie

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Bijzonderheden

Geen