Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Concessie OV

Doel reserve

Instellingsbesluit

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Functie

Voeding

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Vrije ruimte

Nut en noodzaak

Bestedingsplan

Voorwaarde besteding

Concrete verplichting

Relevante ontwikkelingen

Mate van doelrealisatie

Risico's

Bijzonderheden