Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve BDU inz. BRU

Reserve BDU inz BRU

Doel reserve

Het inzichtelijk maken en beschikbaar houden van de voormalige BDU inkomsten ten behoeve van de gemaakte afspraken tussen de provincie en voormalig BRU.

Instellingsbesluit

PS 2016PS17               

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Niet bestede BDU middelen uit Provinciefonds.Omdat de hekken nog aanwezig zijn tussen de provinciale gelden en de middelen van voormalig BRU zijn er twee delen. Het aandeel BDU van het voormalig BRU wordt in deze reserve gestort, en de van het oude BRU overgekomen bestemmingsreserve BDU (rente).

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

2019

Toereikendheid

Vrije ruimte

Het saldo dient om financiele effecten (mee- tegenvallers) te egaliseren

Nut en noodzaak

Bij het opheffen van de BRU pr 1 januari 2015, is afgesproken dat de PU de uitvoering op zich neemt van het RUVV, UHL en concessies beheerder OV en regiotaxi wordt. De uitvoering vndt plaats binnen de meerjarenbegroting van voormalig BRU, het zogenaamde BRU-hek.

Bestedingsplan

Uitvoering RUVV en concessie U-OV

Voorwaarde besteding

Besteding aan Verkeers- vervoerstaken voormalig BRU

Concrete verplichting

Bestaande Verkeers- en vervoerstaken voormalig BRU

Relevante ontwikkelingen

De Verkeers- en vervoerstaken zijn vanaf 2019 opgenomen in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023, vastgesteld door PS op 12 juli 2018.

Mate van doelrealisatie

De reserve wordt ingezet binnen de doelstellingen van de Verkeers-en vervoeringen voormalig BRU

Risico's

Risico dienen tot 2020 binnen BRU-hek opgevangen te worden.

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden