Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Ecoducten

Reserve Ecoducten

Doel reserve

Financiering van het programma Prioriteiten Ecopassages bij provinciale wegen tot en met 2015 dat in mei 2005 is vastgesteld ter uitvoering van het Meerjarenprogramma Faunavoorzieningen.

Instellingsbesluit

PS d.d. 15 mei 2006 (PS2006BEM11) en PS d.d. 12 december 2011

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Bij behandeling van de voorjaarsnota 2006 (PS 15 mei 2006) is besloten om € 4,9  miljoen te storten in de reserve voor de N227 Leusderheide- Den Treek uitvoering en € 1,0 miljoen voor de Biltse Rading uitvoering.Herprioritering middelen conform Coalitieakkoord, te weten: Groot Mijdrecht Noord € 1.520.000, Najaarsrapportage 2011 € 6.440.000,  Energiek Utrecht € 1.950.000, Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven € 761.000 en Fonds Stedelijk Bouwen Wonen € 835.000.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

5000000

Eindjaar

2015

Toereikendheid

Door de vertraagde start van het ecoduct N227 en de gewijzigde uitvoering van ecoduct N226 (half verdiepte ligging) is er geen budget ruimte voor 3 ecoducten. Ook door gewijzigd inzicht komt het ecoduct N237 te vervallen. Gereserveerde budget voor Ecoduct N237 wordt overgeheveld naar de ecoducten N226 en N227.

Vrije ruimte

Er is nog geen zicht op een eventuele vrije ruimte bij de bouw van het ecoduct N226.

Nut en noodzaak

Het doel van deze reserve is om ter beschikking gestelde provinciale gelden die nog niet gebruikt zijn, beschikbaar te houden voor het aangegeven doel.  

Bestedingsplan

Bestedingsplan is gewijzigd. Ecoduct N237 is komen te vervallen en de uitvoering van Ecoduct N226 is gewijzigd. Uitvoering van ecoduct N227 is gewijzigd in een half verdiepte ligging.

Voorwaarde besteding

De op basis van de daartoe strekkende besluiten voor diverse ecoducten betaalbaar gestelde middelen

Concrete verplichting

Stand van de reserve is per 31-12-2017 € 11.092.000
Er zijn geen concrete verplichtingen

Relevante ontwikkelingen

De herstart van de bouw van het Ecoduct N227 heeft in augustus 2017 plaatsgevonden. Inmiddels is de voorverkenning voor het Ecoduct N226 opgestart en kan naar verwachting in 2018 het bestek gereed zijn.

Mate van doelrealisatie

Realiseren van  de ecoduten N226 (Maarsbergen-Leersum, N227 (Maarn-Doorn)

Risico's

Onbekend

Bijzonderheden

In verband met de vernieuwde BBV de bestedingen in 2017 aan het ecoduct N237 als investering op de balans opgenomen. In 2018 wordt beoordeeld in welke mate de reserve aangehouden dient te worden.