Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Kapitaallasten Mobiliteit

Reserve Kapitaalllasten Uithoflijn

Doel reserve

Dekking kapitaallasten extra krediet voor Uithoflijn, Ontvangstorganisatie en Proefbedrijf en Nieuwe Tramremise

Instellingsbesluit

PS 12-02-2018 PS2018MME06 en PS 09-07-2018
Kadernota 2019-2022

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Stortingen vanuit exploitatie programma Mobiliteit, conform statenvoorstel 12-02-2018

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Op dit moment is de reserve toereikend

Vrije ruimte

n.v.t.

Nut en noodzaak

Nodig voor dekking voor de kapitaallasten extra krediet Uithoflijn

Bestedingsplan

Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018

Voorwaarde besteding

Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018

Concrete verplichting

Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018

Relevante ontwikkelingen

n.v.t.

Mate van doelrealisatie

n.v.t.

Risico's

n.v.t. .

Bijzonderheden

Betreft een dekkingsreserve, onttrekkingen worden als structureel gezien