Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Saldireserve

Saldireserve

Doel reserve

Opvang van rekeningsaldi en onvoorziene mee-/tegenvallers

Instellingsbesluit

PS stelt jaarlijks bij de vaststelling van de jaarrekening het bedrag vast dat wordt toegevoegd aan de algemene (lees: saldi-) reserve.

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Algemene reserve

Functie

Voeding

Positieve rekeningsaldi; incidentele meevallers

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Wettelijk verplichte reserve.

Vrije ruimte

Op dit moment is de vrije ruimte ongeveer € 1,9 mln. Dit is ondervoorbehoud van vaststelling Jaarrekening 2017 en rekening houdend met de buffer van € 10 mln. uit het coaltitieakkoord.

Nut en noodzaak

Deze reserve is wettelijk verplicht om aan te houden.      

Bestedingsplan

n.v.t.

Voorwaarde besteding

PS besluit over aanwending.                  

Concrete verplichting

n.v.t.

Relevante ontwikkelingen

In het coalitieakkoord 2015-2019 is afgesproken om minimaal €10 mln. aan te houden in deze reserve.

Mate van doelrealisatie

n.v.t.

Risico's

n.v.t.

Bijzonderheden

n.v.t.