Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

Doel reserve

Ontwikkelbudget voor Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de nog op te stellen kadernota NHW zal richting worden gegeven aan de bestedingen.

Instellingsbesluit

PS d.d. 18 mei 2015 (PS2015PS03) coalitieakkoord.

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Sparen

Voeding

Afhankelijk van het positief resultaat in de jaren 2015-2019, wordt 1/3e hiervan in deze reserve gestort. Dit in navolging van het coalitieakkoord 2015.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

13500000

Eindjaar

2019

Toereikendheid

Dit is afhankelijk in hoeverre het volledig benodigde budget gespaard kan worden. Jaarlijks wordt 1/3e van het jaarrekeningresultaat aan de reserve toegevoegd in de jaren 2015-2019 tot in totaal maximaal 13,5 miljoen is gestort in de reserve.

Vrije ruimte

Geen, er is nog minder gespaard dan het benodigde totale budget.

Nut en noodzaak

De reserve is nodig om het ontwikkelbudget NHW te sparen. In de begroting is geen structureel geld opgenomen voor het programma NHW, via deze reserve wordt het geld beschikbaar gehouden en de realisatie onttrokken per jaar.

Bestedingsplan

Conform programmaplan NHW-SVA 2016-2020.

Voorwaarde besteding

Conform programmaplan NHW-SVA 2016-2020.

Concrete verplichting

Uitvoering van het Pact van Ruigenhoek en Loevestein namens de partners (provincie Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland).

Relevante ontwikkelingen

Geen

Mate van doelrealisatie

Zie programma 6.

Risico's

Als het sparen van 1/3e van het jaarlijkse resulaat tegenvalt kunnen we niet het hele programma uitvoeren. In de beginjaren is er echter al een aanzienlijk bedrag gespaard.

Bijzonderheden

Geen